ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • 00 Cover 01
 • 01 2019 10 23
 • 02 2019 11 21
 • 03 2019 12 28
 • 04 2020 07 20
 • 05 2020 08 12
 • 06 2020 10 13
 • 07 2020 10 27
 • 08 2020 11 24
 • 09 2020 12 06
 • 10 2020 12 12
 • 11 2020 12 21
 • 12 2021 02 15
 • 13 2021 03 21
 • 14 2021 12 28
 • 15 2022 03 30
 • 16 2022 04 03
 • 17 2022 05 15
 • 18 2022 05 24
 • 19 2022 08 20
 • 20 2022 10 07
 • 21 2022 10 13
 • 22 2022 11 18
 • 23 2022 12 27
 • 24 2023 02 12
 • 25 2023 05 05
 • 26 2023 05 17
 • 27 2023 06 26
 • 28 2023 07 28
 • 29 2023 08 02
 • 30 2023 08 23
 • 30 2023 08 23
 • 32 2023 09 04
 • 33 2023 09 27
 • 34 2023 09 30
 • 35 2023 10 13
 • 36 2023 11 23
 • 37 2023 11 28
 • 38 2023 11 29
 • 39 2023 12 28
 • 40 2024 01 25
 • 41 2024 02 14
 • 42 2024 02 26
 • 43 2024 03 23
  • 7 มิถุนายน
  • Welcome
  • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ
  • ข้าราชการดีเด่นจังหวัดโอมเป้า
  • งดรับงดให้
  • ช่องทางติดต่ออิเล็กทรอนิกส์
  • เลิศรัฐกรม
  • Banner App Moac
   เกี่ยวกับสำนักงาน

   ข่าวประชาสัมพันธ์

   อธิบดี
   นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14
   นายมาโนช ชลอวงษ์
   ผู้ตรวจราชการกรม
   เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14
   สหกรณ์จังหวัด
   นายปรีชา ลาภารัตน์
   สหกรณ์จังหวัดยโสธร
   โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08 0063 4832
   อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   ภาพข่าวกิจกรรม

   ดูทั้งหมด

   ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5
   (พ.ศ. 2566 - 2570)

   • 1
   • 2
   • 3
   • 4
   • 5
   • 6
   • 7
   • 8
   • 9
   • 10
   • 11
   • 12
   • 13
   • 14
   • 15

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กรมบัญชีกลาง
   สำนักงานก.พ.
   จังหวัดยโสธร

   เมนูอื่นๆ

   ActionPlan
   Infographic
   Cpd System
   Cps
   Management System
   AnnualReport
   งบทดลองรายเดือน
   รายงานการประชุม
   FileDd
   FormDd
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือบริการ
   Salary

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   Facebookfanpage
   YouTube

   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

   Copy right All reserve 2023

   รูปภาพจากเว็บไซต์ freepik.com,flaticon.com,pinterest,google.com,https://www.canva.com/

   BACK TO TOP